Na istom prostoru, ispred vremena (2021) | kulturpunkt

Na istom prostoru, ispred vremena: Umjetničke prakse na nezavisnoj kulturnoj sceni

ur. Matija Mrakovčić, izdavač Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Zagreb 2021.

Nezavisnu kulturu u Hrvatskoj karakteriziraju eksperimentalnost, interdisciplinarnost, inovacija i fleksibilnost, kao i društvena angažiranost, u njezinim formalnim i tematskim aspektima, ali i u samoj metodologiji rada. To je polje generiralo mnoštvo sadržaja, praksi i znanja koji su odigrali važnu ulogu u društvenoj i kulturnoj povijesti Hrvatske, prvenstveno promicanjem kritičkog diskursa u javnosti i postavljanjem tema kao što su javni prostor i zajednička dobra u središte javne rasprave. Zbog svoje kritičke i progresivne pozicije te djelovanja "na rubu", umjetnički rad produciran na nezavisnoj kulturnoj sceni ostao je slabo vidljiv u medijima, nedovoljno zastupljen u institucijama i sustavu formalnog obrazovanja, neprepoznat među stručnom i zainteresiranom javnosti, čime mu je na određeni način odreknuta važnost i presudan utjecaj na razvoj kulturnog sustava, ali i šireg društvenog konteksta.

Tekstovima u ovom zborniku pokušali smo nezavisnu kulturnu scenu sagledati kroz prizmu umjetničkog rada pojedinaca i kolektiva između 1980-ih i 2010-ih godina, te vidjeti na koji način kultura i umjetnost koje nastaju izvan institucija mogu s tim institucijama surađivati, nadopunjavati se, izazivati njihove ustaljene prakse i efektivnije odgovarati na društvene potrebe. Publikacija nezavisnu kulturnu scenu promatra kao heterogeni skup aktera usmjerenih na različite discipline, estetske i programske fokuse, no koji svojim raznorodnim praksama odgovaraju na zajednički kontekst. Taj je kontekst ujedno i okvir analitičkih tekstova o umjetničkoj produkciji koji nastaju iz različitih autorskih perspektiva, senzibiliteta i istraživačkih pozadina.

Autori tekstova su Bojan Krištofić, Igor Ružić, Davorka Begović, Luka Ostojić, Igor Mihovilović, Ljubica Anđelković Džambić, Iva-Matija Bitanga, Iva Rosandić, Marko Strpić, Dunja Kučinac, Nikola Mokrović, Ivana Slunjski Irena Bekić, a svi tekstovi su objavljeni na portalu Kulturpunkt.hr u online arhivu Abeceda nezavisne kulture.

Tekstove je lektorirala Vlasta Paulić, a dizajn i oblikovanje potpisuje Petra Milički.

Publikacija je nastala uz financijsku potporu Zaklade "Kultura nova", Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba, u sklopu programa "Abeceda nezavisne kulture".