Nepotisnuta subjektivnost: Pojmovnik izvedbene kritike (2019) | kulturpunkt

Nepotisnuta subjektivnost - Pojmovnik kritike izvedbenih umjetnosti

ur. Marija Krnić i Lujo Parežanin; izdavači: Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva i Udruga za promicanje kultura Kulturtreger, Zagreb 2019.

Sistemski diskontinuirana, raspršena na niz nesigurnih platformi, ucijenjena prekarnošću onih o kojima piše, kritika je primarno okupirana prvim stupnjem produkcije, dok prostora za metakritičko promišljanje i autorefleksiju kronično nedostaje. Takav prostor nastoji otvoriti ova publikacija, nastala kao dio serije "pojmovnika" koji tematiziraju specifičnosti kritike u pojedinim umjetničkim područjima. Primarna svrha u njima okupljenih tekstova nije, dakle, da se bave općim pitanjima kritike i vrednovanja, premda takvih pitanja u njima nedvojbeno ima. Još manje je njihova svrha da produže lamentiranje o "krizi" kritike, redovito utemeljeno na anakronim modernističkim predodžbama o njezinoj ulozi. 

Kroz sedam odabranih tema ponajprije nastojimo ocrtati raster problema svojstvenih kritičkom pisanju o izvedbi i izvedbenim umjetnostima danas, u tehnološkom, društvenom, kulturnom i političkom kontekstu. U tom smislu, moglo bi se reći da podnaslov Pojmovnik kritike izvedbenih umjetnosti oblikuje jedan doslovni horizont očekivanja koji nije nužno točan – dio se tekstova uistinu i bavi (re)artikulacijom "klasičnih" kazališnih tema, dok dio tematizira različite tipove izvedbe u naoko udaljenom, ali za shvaćanje novih izvedbenih praksi vjerujemo izuzetno poticajnom smislu. Popisom autorica i autora nastojali smo i na ovako ograničenom prostoru obuhvatiti što raznovrsnije tipove pozicija i interesa za izvedbeno područje. Također smo uz etablirane kritičarke i kritičare nastojali ravnopravno zastupiti nove glasove koji su svojom kratkotrajnom, ali relevantnom praksom nedvojbeno zaslužili da im se omogući sve teže dostupan prostor za meta- i autorefleksiju.

Publikaciju čine tekstovi Une Bauer o autentičnosti, izvedbi i vrednovanju u kontekstu društvenih mreža, Mile Pavićević o (ne)mogućnosti pisanja o plesu, Ivana Medenice o institucijama i kritici, Hane Sirovice o queeru i izvedbenim umjetnostima, Nataše Govedić o afektima i kritici, te Maria Kikaša o političnosti izvedbe. 

Publikaciju je dizajnirao Zoran Đukić.

Publikacija je nastala u suradnji partnerskih organizacija Kurziv i Kulturtreger (Zagreb), SCCA - Ljubljana, SEEcult.org (Beograd) i Kontrapunkt (Skopje). Na temelju svog dugogodišnjeg rada u polju kritike napravili smo seriju pojmovnika o kritici u različitim umjetničkim poljima. Termin pojmovnika pritom ima ironičnu notu: cilj nije ograničiti kritiku na korpus kanonskih pojmova ni fiksirati apsolutno znanje o tim pojmovima, nego postaviti pojmove kao početne točke za bavljenje suvremenom kritikom. Tekstovi ne određuju što taj "pojam" jest, nego koje sve staze, stranputice, slijepe ulice i horizonte otvaraju pojedini aspekti umjetničke kritike u regiji.

Publikacija je nastala uz podršku Zaklade Kultura nova u sklopu projekta Svijet oko nas – Metamorfoze pojma kritike. Također je dio programa Kritika – jučer, danas, sutra koji se realizira uz podršku Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba.