Članci s tagom: Tamno i natrag | kulturpunkt
Kulturoskop Criticize This

Gledanje kao kreativni, misaoni i angažovani čin

Piše: Milena Pejović

Predstava Tamno i natrag jasno postavlja brojna pitanja, koja između ostalog, ispituju odnose viđenja i mišljenja, privatnog i javnog, gledaoca i gledanog, materijalnog i nematerijalnog.

Najave Simpozij

Actionable Image

15.03.2012 - 17.03.2012
Zagreb - net.kulturni klub mama

Simpozijem i umjetničkim programom BADco. nastavlja svoj interes za povezivanjem izvedbe i slike.

Najave Predstava

Tamno i natrag

16.02.2012 - 19.02.2012
Zagreb - ZKM

BADco. u ZKM-u izvodi najnoviju predstavu Tamno i natrag / Black and forth.