Članci s tagom: ured za udruge vlade republike hrvatske | kulturpunkt

Funkcioniramo koliko je potrebno

Pripremila: Matija Mrakovčić

Ispunite upitnik o uvjetima rada organizacija civilnog društva u kontekstu pandemije, radi izrade zagovaračke podloge za podršku civilnom društvu u Hrvatskoj.

Vijesti Civilno društvo

Mreže uzajamne podrške

Piše: Matija Mrakovčić

Ured za udruge predstavio je mobilnu aplikaciju kojom se želi povećati vidljivost udruga u lokalnoj zajednici te osnažiti sudjelovanje građana u aktivnostima koje udruge provode.

Vijesti Civilno društvo

Prostor za opće dobro

Državni ured za upravljanje državnom imovinom objavio je natječaj za dodjelu prostora na korištenje organizacijama civilnog društva.

Vijesti Civilno društvo

Potpora ugroženima

Jedanaest projekata udruga civilnog društva odobreno je na IPA natječaju Podrška programima OCD-a u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine.

Vijesti Kulturne politike

O financiranju civilnog društva

Info dani donijet će informacije o natječajima za potporu projektima i programima organizacija civilnog društva.