Članci s tagom: centar za mlade | kulturpunkt
Vijesti Kulturne politike

Podijeli pa vladaj

Piše: Matija Mrakovčić

Općina Kopar sve snažnije intervenira u dosad autonomni sektor kulture mladih.

Stvaranje javnih prostora po mjeri građana

Razgovarala: Matija Mrakovčić

S Darkom Ciglarom razgovarali smo o prostornim mogućnostima i zagovaračkim kapacitetima organizacija u kulturi, aktivnostima Inicijative 1729/2 i stvaranju Društvenog centra Čakovec.