Članci s tagom: regulatorna suradnja | kulturpunkt
Vijesti Društvo

Probleme rješavamo u hodu

Piše: Matija Mrakovčić

Od studije utjecaja TTIP-a na Republiku Hrvatsku nisu se ni mogli očekivati drugačiji zaključci od onih koje ministarstvo vanjskih poslova samo zagovara.

Vijesti Društvo

Transfer moći velikim korporacijama

Piše: Matija Mrakovčić

Greenpeace Nizozemska došao je u posjed tajnih pregovaračkih dokumenata o TTIP-u.

Vijesti Društvo

Klauzule i floskule

Piše: Matija Mrakovčić

Sporazum između Kanade i EU (CETA) može biti implementiran bez ikakve rasprave u nacionalnim parlamentima, a ako bi bio suspendiran, njegove štetne posljedice ne bi prestale postojati.

Vijesti Društvo

Vremena je sve manje

Piše: Matija Mrakovčić

Cilj je TTIP-a micanje regulatornih barijera koje umanjuju profite korporacijama te uvođenje liberalnijih standarda radnog prava i financijske regulacije. Za isto se zalaže i nova Vlada.