Članci s tagom: Deciding Together: Shifting Power and Resources Through Participatory Grantmaking | kulturpunkt

Prema novoj raspodjeli moći

Piše: Ivana Pejić

Ideja participativne dodjele potpora svodi se na sasvim jednostavnu egidu – da oni koji su najviše pogođeni odlukama imaju pravo sudjelovati u njihovu donošenju.