Članci s tagom: sudjelovanje u kulturi | kulturpunkt

Kultura bez mladih

Piše: Matko Vlahović

Pogon i Mreža mladih Hrvatske predstavili su rezultate istraživanja o vidljivosti kulturnih programa i potreba mladih u vezi kulture.

Zajednice bez mladih

Piše: Matko Vlahović

Prekarnost i demokratski deficit imaju velik utjecaj na forme društvene participacije mladih, koje se isključivo usmjerava na individualno djelovanje.

Prema snažnijem sudjelovanju

Piše: Hana Sirovica

Na panelu posvećenom sudjelovanju u kulturno-društvenim centrima analizirale su se potrebe, mogućnosti i dosezi sudioničkog upravljanja u odnosu na održivost ovih hibridnih institucija.

Tamnija strana sudjelovanja

Piše: Hana Sirovica

Zbog velike zastupljenosti u kulturnim politikama i procesima, pojam sudjelovanja i ideologije koje su u njegovoj pozadini postaju sve češćom temom rasprava i teorijskih refleksija.