Članci s tagom: queer kultura | kulturpunkt

Bilješke uz komodifikaciju

Piše: Hana Sirovica

U kontekstu ovogodišnje Metropolitanove izložbe važno je propitivati koliko je camp kao estetska kategorija danas održiv, kao i podsjetiti na njegova konkretna povijesna ishodišta.

Vijesti Vizualne umjetnosti

Queer nužnost

Novi broj e-flux magazina tematizira nove načine življenja koji nastupaju tek kada se među kulturalnim, seksualnim i društvenim ulogama krećemo kao da njima nismo definirani.