Članci s tagom: kulturni menadžment | kulturpunkt

Ključ je u saradnji javnog i civilnog sektora

Razgovarala: Matija Mrakovčić

Milena Dragićević Šešić, profesorica i stručnjakinja u području kulturne politike i menadžmenta, govori o položaju nezavisne kulturne scene u Srbiji i mogućoj strategiji kulturnog razvitka.

Raslojena poimanja kulture

Piše: Ana Abramović

Tema obrazovanja za profesionalni rad u kulturi može se sagledati i kao dio šire teme rada i zaposlenosti u kulturnom sektoru, koja ionako izmiče sustavnom istraživanju.

Vijesti Kulturne politike

Jačanje kapaciteta kulturnoga sektora

Ministarstvo kulture i DeVos Institut raspisali su natječaj za besplatnu edukaciju u Kennedy Centru iz Washingtona namijenjenu menadžerima u kulturnom sektoru.

Vijesti Znanost i obrazovanje

Suradnički prostor za kulturne politike

U Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu održana je konferencija pred otvaranje međunarodne Platforme za kulturne politike i kulturni menadžment.

Vijesti Književnost

Novi pristupi književnom prevođenju

Odabrani su polaznici europskog književnog i prevoditeljskog projekta TransStar, pokrenutog s ciljem da se manji jezici i kulture Istočne Europe učine vidljivijima.

Vijesti Arhitektura i urbanizam

Povezivanje teorije i prakse

ENCATC je pokrenuo e-časopis kojemu je cilj potaknuti debatu na teme iz područja kulturnog menadžmenta i kulturne politike među znanstvenicima, kreatorima politika i kulturnim menadžerima.

Vijesti Arhitektura i urbanizam

Razvoj kulturnih politika

Europska komisija osnovala je Europsku ekspertnu mrežu za kulturu (EENC) koja je 11. travnja u Bruxellesu održala i prvi sastanak sa predstavnicima Direktorata za obrazovanje, umjetnost i ku