Potpora | kulturpunkt
Natječaji Potpora

Potpora za razvoj videoigara

ROK: 27.02.2019

Potpora je namijenjena europskim nezavisnim tvrtkama koje pravno postoje najmanje 12 mjeseci u odnosu na datum prijave projekta.

ROK:
ZA 5 dana
Natječaji Potpora

Društvene promjene i umjetnost

ROK: 14.03.2019

U sklopu europskog programa Horizon 2020, traje natječaj za prijedloge umjetnickih produkcija koje koje se bave drustvenim promjenama.

Natječaji Potpora

Programi podrške 2019

ROK: 20.03.2019

Zaklada "Kultura nova" je objavila Javni poziv na predlaganje projekata u kategorijama: osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata i putovanje u inozemstvo radi selekcije programa.

Natječaji Potpora

Centar za suvremenu umjetnost Kitakyushu

ROK: 29.03.2019

Otvorene su prijave na program stipendija 2019–20 u Japanu za mlade umjetnike i istraživače koji se bave umjetnošću, kustoskim radom, dizajnom i arhitekturom.

Natječaji Potpora

Alternative pritvoru

ROK: 04.04.2019

Europski program za integraciju i migraciju raspisuje natječaj za organizacije civilnog društva sa sjedištem u zemljama članicama EU-a koje se bave izbjeglicama i migrantima.

Natječaji Potpora

Europska kulturna fondacija

ROK: 01.07.2019

Raspisan je natječaj za projekte koji će se odvijati prije, tijekom i nakon europskih parlamentarnih izbora, a bave se temama jačanja demokracije i demokratskih procesa.

Natječaji Potpora

European Cross-border Grants

ROK: 14.10.2019

Otvorene su prijave za europske novinarske potpore kojima se podržava rad europskih novinara koji rade na međugraničnim temama.