Natječaji | kulturpunkt
Natječaji Poziv na sudjelovanje

Mjesta zajednice

ROK: 05.08.2019

Udruge koje dugi niz godina djeluju u Lazaretima otvaraju javni poziv za predlaganje aktivnosti i programa u Lazaretima koji će se realizirati tijekom 2020. godine.

Natječaji Poziv na sudjelovanje

Besplatno korištenje Pogona

ROK: 10.09.2019

Pogon poziva udruge, umjetničke organizacije, neformalne grupe i pojedince da se prijave za korištenje besplatnih radno-produkcijskih termina u prostoru Pogona Jedinstvo u 2020. godini.

Natječaji Poziv na sudjelovanje

Izlaganje odbijenih radova

ROK: 19.09.2019

Organizacija Arterarij raspisala je javni poziv za izlaganje radova mladih umjetnika/ica koji nisu zadovoljili kriterij za upis na Akademiju likovne umjetnosti u akad.god. 2019./2020.

Natječaji Poziv na sudjelovanje

Ruševine

ROK: 15.11.2019

Uredništvo Časopisa za književnu i kulturalnu teoriju "k." raspisuje natječaj za slanje radova za 15. broj s novom temom.

Natječaji Ostali

Voditelj/ica Dokukina KIC

ROK: 01.08.2019

Udruga Restart traži programskog i produkcijskog voditelja Dokukina KIC, jedinog kina specijaliziranog za dokumentarni film u Hrvatskoj.

Natječaji Poziv na sudjelovanje

Istria - terra magica

ROK: 31.07.2019

Lovrečki KAF, udruga fotografa-amatera organizira nagradni foto-natječaj za profesionalne fotografe/kinje i amatere/ke.

Natječaji Poziv na sudjelovanje

Nagrada Janko Polić Kamov

ROK: 24.07.2019

U izbor za Nagradu za najbolje književno djelo (proza, poezija, drama) napisano na hrvatskom jeziku ulaze djela objavljena u periodu od 1. srpnja 2018. do 30. lipnja 2019. godine.

Natječaji Poziv na sudjelovanje

Karlovac Dance Festival

ROK: 20.07.2019

Poziv na sudjelovanje namijenjen je lokalnim autorima, koreografima, plesačima, performerima, glazbenicima, pojedinicma i grupama koje djeluju u području suvremene umjetnosti.

Natječaji Poziv na sudjelovanje

Anima dramaturgica: ženski principi u oblikovanju izvedbe

ROK: 25.08.2019

Otvoren je poziv na 4. izvedbenu konferenciju koja se bavi oblikovanjem umjetničkog sadržaja prema nenormativnim, ženskim/feminističkim načelima.

ROK:
ZA 6 dana
Natječaji Edukacija

Radionica tehničke produkcije

ROK: 16.09.2019

U sklopu radionice stječu se znanja iz osnova tehničke produkcije i scenografije događanja, Rigginga, osnova audio produkcije, video sustava te osnova scenske rasvjete.

Natječaji Potpora

Mobilnost u EU

ROK: 27.09.2019

Na natječaj se mogu prijaviti neprofitne organizacije, javna tijela, međunarodne organizacije, sveučilišta, obrazovne ustanove, istraživački centri i profitna tijela.

Natječaji Ostali

Istraživački doktorat u Ženevi

ROK: 25.08.2019

Sveučilište u Baselu i HEAD u Ženevi pozivaju na prijavu istraživače/ice s interesom za vizualnu umjetnost i kibernetiku u socijalizmu.

ROK:
ZA 6 dana